SpaceEra är ett företag inom den kommersiella rymdindustrin med fokus inom kompetenshöjning. Rymdturism är ett område som SpaceEra har specialiserat sig på. Av den anledningen är webbplatsen Rymdturism.se numera en del av SpaceEra.

En kontinuerlig mänsklig närvaro i rymden är av betydligt större vikt än vad gemene man inser.

SpaceEra har sitt säte i Malmö, men har hela Sverige som arbetsfält. Knutet till SpaceEra finns också ett stort internationellt kontaktnät.

Om 

Rymdturism-entusiast och Fil. Dr. i geologi. Ägare av SpaceEra och redaktör för Rymdturism.se som tar upp olika aspekter inom rymdturism-branchen. Jag håller också föredrag inom detta ämnesområde, och är alltid intresserad av olika uppdrag inom rymdturism.